ساعت در ایروان: 11:07,   26 مه 2024

وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان: "ارمنستان به شدت نگران حمله اخیر به کنسولگری ایران در دمشق است".

وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان: "ارمنستان به شدت نگران حمله اخیر به کنسولگری ایران در 
دمشق است".

تاریخ گزارش: 2 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 14 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش:20:47

:ایروان، 2 آوریل، آرمِن پرِس: ارمنستان به شدت نگران حمله اخیر به کنسولگری ایران در دمشق است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": در بیانیه  میکروبلاگ ایکس رسمی وزارت امور خارجه جمهوری ارمنستان در این باره آماده است: " اصل مصونیت نمایندگی دیپلماتیک کشورها اجباری است و تحت هیچ شرایطی نباید نقض شود و مورد تردید قرار گیرد.

ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه خود به خانواده های قربانیان این حادثه تلخ برای مجروحان آرزوی شفای عاجل داریم."

 پینوشت: در تاریخ 1 آوریل سال جاری میلادی حملات موشکی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق قربانیانی در پی داشت.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am