ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

پاشینیان: "بدون توافق نهایی بر روی نقشه مرزهای آغاز روند مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان امکان پذیر نیست. "

پاشینیان: "بدون توافق نهایی بر روی نقشه مرزهای آغاز روند مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان 
امکان پذیر نیست. "

تاریخ گزارش: 10 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 22 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 16:02

ایروان، 10 آوریل، آرمِن پرِس:  نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان اعلام کرد تا زمانی که توافق نهایی بین ارمنستان و آذربایجان بر روی نقشه مرز ها به دست نیامده است، روند مرزبندی نمی تواند آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان در چارچوب نشستی با خبرنگاران در این خصوص اعلام کرده و افزود: "تا زمانی که توافق نهایی در خصوص مرزها بر روی نقشه نداشته باشیم، این روند نمی تواند آغاز شود. باید در خصوص نحوه اجرای تعیین مرزها به توافق نهایی برسیم، بدون آن توافق آغاز روند تعیین مرزها امکان پذیر نیست."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am