ساعت در ایروان: 11:07,   27 مه 2024

سفیر ایران: مقامات ارمنستان به ما گفته اند که توافق بین ارمنستان و آذربایجان بر اساس مرزهای بین المللی حاصل شده است

سفیر ایران: مقامات ارمنستان به ما گفته اند که توافق بین ارمنستان و آذربایجان بر اساس مرزهای 
بین المللی حاصل شده است

تاریخ گزارش: 19 آوریل سال

2024 میلادی برابر با 31 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 21:13

ایروان، 19 آوریل، آرمِن پرِس:  مهدی سبحانی؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان ضمن ::اشاره به توافق حاصل شده بین ارمنستان و آذربایجان گفت: "مقامات ارمنستان در مورد محتوای این نشست و پروتکل به ما اطلاع داده اند. مقامات ارمنستان به ما گفته اند که توافقات بر اساس اعلامیه آلما آتا یا به عبارت دیگر بر اساس مرز های شناخته شده بین المللی حاصل شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": مهدی سبحانی ضمن اشاره به توافقات حاصل شده در نتیجه نشست 19 آوریل کمیسیون دولتی برای امنیت و تعیین مرزهای دولتی بین ارمنستان آذربایجان گفت: "همانطور که به من گفته شد، قسمتی که بزرگراه از آن عبور می کند، مشمول این توافقات نیست."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am