ერევნის დრო: 11:07,   27 მაისი 2024
ბმულები

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი

სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი

სომხეთის რესპუბლიკის ეროვნული ასამბლეა

სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობა

სომხეთის რესპუბლიკის საკონსტიტუციო სასამართლო

სომხეთის რესპუბლიკის პროკურატურა

სომხეთის რესპუბლიკის ცენტრალური ბანკი

სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიული მართვისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

სომხეთის რესპუბლიკის შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის ურბანული განვითარების სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტრო

სომხეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მაშტოცის სახელობის ძველ ხელნაწერთა ინსტიტუტი

სომეხთა გენოციდის მუზეუმ-ინსტიტუტი

სააგენტოს შესახებ

მისამართი: სომხეთი, 0002, ერევანი, სარიანის ქ. 22, არმენპრესი
ტელ.: +374 11 539818
ელ-ფოსტა: contact@armenpress.am