ساعت در ایروان: 11:07,   20 مه 2024

رئیس جمهور ارمنستان با کاردینال خورخه گارسیا کوئرووا در کلیسای جامع بوئنوس آیرس دیدار کرد

رئیس جمهور ارمنستان با کاردینال خورخه گارسیا کوئرووا در کلیسای جامع بوئنوس آیرس دیدار کرد

تاریخ گزارش: 12  دسامبر سال 2023 میلادی برابر با 21 آذر 1402 شمسی

ساعت گزارش: 11:20

ایروان، 12  دسامبر آرمِن ­پرِس: وهاگن خاچاتوریان؛ رئیس جمهور ارمنستان در تاریخ 12 دسامبر  سال جاری میلادی با کاردینال خورخه گارسیا کوئرووا از بوئنوس آیرس در کلیسای جامع بوئنوس آیرس دیدار کرده است.

به نقل از دفتر ریاست جمهوری ارمنستان، در راستای این دیدار بر نقش بی طرفانه سازمان های معنوی ـ کلیسایی در شکل گیری همبستگی عمومی و خنثی سازی دو قطبی شدن جامعه تاکید شده است.

رئیس جمهور ارمنستان در راستای بازدید از کلیسای جامع مذکور با تاریخ و میراث فرهنگی کلیسای جامع آشنا شده، از سالن کلیسای حواری ارمنی  نیز واقع در قسمت مجزا  داخل کلیسای جامع مذکور بازدید کرده است.
youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am