ساعت در ایروان: 11:07,   27 مه 2024

علی اف تهدید تجدید نظر در خصوص مشارکت آذربایجان در شورای اروپا و در دادگاه حقوق بشر اروپا

علی اف تهدید تجدید نظر در خصوص مشارکت آذربایجان در شورای اروپا و در دادگاه حقوق بشر 
اروپا

تاریخ گزارش: 1 فوریه سال 2024 میلادی برابر با 12 بهمن 1402 شمسی

ساعت گزارش:16:24

ایروان، 1 فوریه، آرمِن پرِس: الهام علی اف؛ رئیس جمهور آذربایجان تهدید کرد در صورت عدم رعایت حقوق نمایندگان آذربایجان در مجمع پارلمانی شورای اروپا، موضوع تجدید نظر در خصوص مشارکت آذربایجان در شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا را بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": علی اف در راستای دیدار با مارتین چونگونگ؛ دبیر کل اتحادیه بین المجالس در این خصوص اعلام کرده و گفت: "حقوق هیئت آذربایجان باید احیا شود. در صورت عدم احیای حقوق هیئت آذربایجانی، موضوع تجدید نظر در خصوص حضور در شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا توسط طرف آذربایجانی بررسی خواهد شد.

پینوشت: در تاریخ 24 ژانویه 2024 میلادی مجمع پارلمانی شورای اروپا تصمیم گرفت اختیارات نمایندگی آذربایجان را تصویب نکند و هیئت نمایندگی آذربایجان حداقل به مدت 1 سال از مجمع پارلمانی شورای اروپا اخراج کند.

در قطعنامه تصویب شده توسط مجمع پارلمانی شورای اروپا ضمن اشاره به قطعنامه"تضمین دسترسی آزاد و امن از طریق کریدور لاچین" که در ماه ژوئن  سال 2023 میلادی به تصویب رسیده است، عدم عبور آزاد و امن از طریق کریدور لاچین را تایید کرده و اعلام می کنند که امر بسیار شوکه کننده است که رهبری آذربایجان غافل از پیامدهای جدی حقوقی انسانی و شردوستانه ناشی از وضعیت پرتنش ده ماهه، بوده است.

مجمع عمیقاً متاسف است که گزارشگر شورای امنیت در امور کریدور لاچین در چارچوب مأموریت حقیقت یاب خود فرصتی برای سفر به کریدور لاچین را نداشته است.

مجمع پارلمانی شورای اروپا همچنین اشاره ای به قطعنامه «وضعیت بشردوستانه در قره باغ کوهستانی» کرده است که در ماه اکتبر سال 2023 میلادی به تصویب رسیده است و با تصویب آن مجمع پارلمانی شورای اروپا عملیات نظامی آذربایجان در ماه سپتامبر که منجر به فرار کل جمعیت ارمنی قره باغ به ارمنستان شده و شبهه پاکسازی قومی را برانگیخته، محکوم کرد است.

 مجمع پارلمانی خاطرنشان می کند که بیش از 20 سال پس از پیوستن به شورای اروپا، آذربایجان به تعهدات اصلی خود ناشی از عضویت در این سازمان عمل نکرده است. نگرانی های جدی در خصوص امکان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در آذربایجان، تفکیک قوا و تقسیم حکومت، ضعف قوه مقننه در مقایسه با قوه مجریه، استقلال قوه قضاییه و حمایت از حقوق بشر وجود دارد.

 
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am