ساعت در ایروان: 11:07,   29 مه 2024

بُوریس ساهاکیان به عنوان سفیر ارمنستان در مقر مقدس منصوب شد

بُوریس ساهاکیان به عنوان سفیر ارمنستان در مقر مقدس منصوب شد

تاریخ گزارش: 1 مارس سال 2024 میلادی برابر با 11 اسفند 1402 شمسی

ساعت گزارش:19:05

ایروان، 1 مارس، آرمِن پرِس: با حکم واهاگن خاچاتوریان؛ رئیس جمهور ارمنستان، بوریس ساهاکیان به عنوان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در مقر مقدس (محل ماموریت: واتیکان) منصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از سایت رسمی رئیس جمهور جمهوری ارمنستان. جهت آشنایی با رزومه کاری بوریس ساهاکیان به لینک زیر مراجعه کنید:  اینجا
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am