ساعت در ایروان: 11:07,   28 مه 2024

نیکول پاشینیان از دفتر شورای امنیت بازدید کرد

نیکول پاشینیان از دفتر شورای امنیت بازدید کرد

تاریخ گزارش: 2 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 14 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش:15:31

:ایروان، 2 آوریل، آرمِن پرِس: نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان جهت بحث و بررسی فعالیت سال 2023 میلادی شورای امنیت جمهوری ارمنستان از دفتر شورای مذکور بازدید کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از پیام دفتر نخست‌وزیری جمهوری ارمنستان،  در راستای این نشست برای نیکول پاشینیان گزارشی از فعالیت سال 2023 میلادی شورای امنیت ارائه شده است.

در ادامۀ این دیدار برنامه های جاری و آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am