ساعت در ایروان: 11:07,   23 مه 2024

در ماه مارس سال 2024 میلادی، 154 هزار و 215 گردشگر از ارمنستان بازدید کرده است

در ماه مارس سال 2024 میلادی، 154 هزار و 215 گردشگر از ارمنستان بازدید کرده است

تاریخ گزارش: 9 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 21 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 14:14

ایروان، 9 آوریل، آرمِن پرِس: در ماه مارس سال جاری میلادی 154 هزار و 215 گردشگر از ارمنستان بازدید کرده است.

 به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از پیام کمیته گردشگری جمهوری ارمنستان، در ماه مارس سال2024 میلادی، 154 هزار و 215 گردشگر از ارمنستان بازدید کرده است.

در ماه مارس سال 2023 میلادی تعداد بازدید گردشگران 159 هزار و 918 نفر بوده است.

ارمنستان در ماه مارس سال2024 میلادی بیشترین بازدید گردشگران را از کشورهای روسیه (42 درصد)، گرجستان (14 درصد) و ایران (8 درصد) داشته است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am