ساعت در ایروان: 11:07,   27 مه 2024

سورن پاپیکیان به درخواست سفیر استرالیا گزارشی از وند اصلاحات نیروهای مسلح ارمنستان ارائه کرد.

سورن پاپیکیان به درخواست سفیر استرالیا گزارشی از وند اصلاحات نیروهای مسلح ارمنستان 
ارائه کرد.

تاریخ گزارش: 12 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 24 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 16:01

ایروان، 12 آوریل، آرمِن پرِس: در تاریخ  12 آوریل سال جاری میلادی سورن پاپیکیان؛ وزیر دفاع جمهوری ارمنستان جان ویلیام گیرینگ؛ سفیر فوق العاده و تام الاختیار استرالیا در جمهوری ارمنستان را به حضور پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از بیانیه مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری ارمنستان، در راستای این دیدار طرفین به بررسی تعدادی از موضوعات مربوط به فرصت های همکاری ارمنستان و استرالیا در حوزه دفاعی و امنیت منطقه ای پرداخنته اند.

در پایان این دیدار به درخواست سفیر استرالیا، وزیر دفاع جمهوری ارمنستان گزارشی از روند اصلاحات نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان ارائه کرده است.
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am