ساعت در ایروان: 11:07,   24 مه 2024

سفیر فرانسه: "شهادت ایزدی ها در سنجار با یک قرن فاصله تکرار نسل کشی ارامنه است."

سفیر فرانسه:  "شهادت ایزدی ها در سنجار با یک قرن فاصله تکرار نسل کشی ارامنه است."

تاریخ گزارش: 16 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 28 فروردین 1403 شمسی

ساعت گزارش: 16:21

ایروان، 16 آوریل، آرمِن پرِس: اولیویه دکوتینی؛ سفیر فرانسه در ارمنستان، از برپایی 3 آگوست را به عنوان روز یادبود قربانیان نسل کشی ایزدی ها در سنجار توسط مجلس ملی ارمنستان یاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": اولیویه دکوتینی؛ سفیر فرانسه در این خصوص در میکروبلاگ ایکس خود نوشت: شهادت ایزدی ها در سنجار تکرار شهادت ارامنه ای است که در سال 1915 میلادی با یک قرن فاصله در معرض نسل کشی قرار گرفته اند.

برای من افتخار بزرگی است که در این روز تاریخی به عنوان نمایندۀ فرانسه در جلسه ویژۀ مجلس ملی ارمنستان؛ جلسی که در چارچوب آن به تصویب مجلس ملی ارمنستان روز یادبود نسل کشی ایزدی ها در تقویم ملی ارمنستان گنجانده شد، حضور داشته ام."
youtube

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am