ساعت در ایروان: 11:07,   20 مه 2024

نخست وزیر جمهوری ارمنستان به وزارت اقتصاد دستور ارائه پیشنهاداتی در راستای ارتقای رشد اقتصادی داد.

نخست وزیر جمهوری ارمنستان به وزارت اقتصاد دستور ارائه پیشنهاداتی در راستای ارتقای رشد 
اقتصادی داد.

تاریخ گزارش: 23 آوریل سال 2024 میلادی برابر با 4 اردیبهشت 1403 شمسی

ساعت گزارش: 15:15

ایروان، 23 آوریل، آرمِن پرِس: در تاریخ 23 آوریل سال جاری میلادی جلسه رایزنی در دولت به سرپرستی نیکول پاشینیان؛ نخست وزیر جمهوری ارمنستان برگزار شده است و در راستای آن موضوعات مربوط به اجرای بودجه دولتی برای سه ماهه اول سال 2024 میلادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری دولتی "آرمِن پرِس": به نقل از روابط عمومی دفتر نخست وزیری جمهوری ارمنستان، در راستای این نشست درخصوص نحوه اجرای هزینه های سرمایه ای توسط ادارات ارمنستان، شاخص های درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نرخ گردش تجارت خارجی و روندهای آتی اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر شده است.

در راستای این نشست خاطرنشان شده است که شاخص فعالیت اقتصادی در برهه زمانی ژانویه تا فوریه 16.3 درصد بوده است. در این زمینه در خصوص فرصت ها و گام های بعدی برای توسعه اقتصادی تبادل نظر شده است.

نخست وزیر ارمنستان در ادامۀ این نشست دستورات لازم در خصوص برنامه ریزی، بودجه بندی و اجرای موثر هزینه های سرمایه ای به مقامات مربوطه داده است.

در عین حال، نخست وزیر جمهوری ارمنستان به وزارت اقتصاد دستور ارائه پیشنهادات و توصیه های جدیدی را برای ارتقای بیشتر رشد اقتصادی ارمنستان در آینده نزدیک، داده است.
youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

All news    


دربارۀ آژانس خبرگزاری

آدرس:ارمنستان، 0002، ایروان، خیابان ساریان 22، آرمِن پرِس
شماره تماس:+374 11 539818
آدرس پست الکترونیکی:contact@armenpress.am